Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Vetenskapliga texter

Vetenskapliga texter publiceras ofta i form av artiklar men även som forskningsrapporter, bokkapitel och publikationer från konferenser. Författarna är forskare och texterna är skrivna för att presentera och sprida forskningsresultat.

I det här avsnittet lär du dig vad som kännetecknar några vanliga slags vetenskapliga texter, hur du tar dig an dem på ett sätt som du har nytta av i dina studier, samt något kort om hur du värderar dina källors trovärdighet.