Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Avancerad sökteknik

Att söka med ämnesord

När du bemästrar innehållet under "Grundläggande sökteknik" finns det fler, mer avancerade, söktekniska grepp att prova. Några exempel finns på den här sidan. Det första handlar om det faktum att det ibland finns många olika ord som beskriver samma sak. Att välja att söka med databasens fastställda ämnesord för företeelsen gör att du ökar chansen att hitta så många dokument som möjligt som behandlar just ditt ämne. Om du t.ex. söker i databasen ERIC:s thesaurus på Student centered instruction så får du en hänvisning: Use Student centered learning.


Om ditt ämne är mycket specialiserat kan du behöva söka på en term som täcker ett större område (broader terms) eller kombinera de ord du valt med näraliggande termer (related terms). Du hittar dem om du söker i databasens thesaurus (ämnesordslista). Om du till exempel söker på bullying så får du förslag på en bredare term (antisocial behavior) och relaterade termer (aggression, social distance, violence). Du får också en definition av termen bullying.

Blocksökning

Ord relaterade till de betydelsebärande begreppen i din frågeställning bildar ett sökblock. Beroende på om du vill söka brett eller smalt så blir blocken olika stora. Har du förberett dig genom att fundera ut synonymer och närliggande termer kan du få fler träffar.

Orden i blocken kombineras med OR. Trunkera och frassök där det är lämpligt.

Kombinera sedan de olika blocken med AND.

Exempel på bred sökning (fler träffar):

Exempel på smal sökning (färre träffar):

Fältsökning

I en databas söker du i olika rader, fält. Om du vill göra din sökning mer exakt kan du välja att i stället för att söka i all text bara söka i ett av dessa fält. De vanligaste fälten är författare, titel, ämnesord och abstrakt.

Wildcards

Wildcards är tecken som används för att ersätta bokstäver inne i ord. Det kan vara användbart om ett ord kan stavas på olika sätt eller om du vill utvidga din sökning. Ett exempel: reali?e ger träff på realise och realize.

Observera att det skiljer sig mellan olika databaser hur wildcards används.
Läs hjälpavsnittet i den databas som du använder.

Närhetsoperatorer

​Ibland kan en sökning med AND ge för många träffar och en sökning med citattecken bli för begränsande t.ex. "tax reform". Då kan man i vissa databaser använda närhetsoperatorer.

Några exempel från EBSCO:s databaser:

Near (N): Sökningen tax N5 reform innebär att du får träffar där det finns som mest fem ord mellan termerna oberoende i vilken ordning de står. 
Within (W): Sökningen tax W5 reform innebär också att du får träffar där det finns som mest fem ord mellan termerna men bara när de står i samma ordning som du har skrivit in dem.

Observera att olika databaser använder olika närhetsoperatorer.
Läs hjälpavsnittet i den databas som du använder.

Expanders

Om du använder expanders så breddar du din sökning genom att inkludera ord som är relaterade till din sökterm.

Ett exempel från databasen Cinahl:

Om du under Search Options väljer Apply related words så kommer en sökning på Neoplasm också att ge träffar på Tumor, Tumour, Tumors, Tumor's, Tumours och Tumour's.

Observera att expanders bara används i vissa databaser.