Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Informationssökning

Att söka efter information

Informationssökning kan innebära många olika saker. Det som ofta avses är att söka efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar till forskningsbakgrunden i uppsatsen. Du kan också behöva söka information kring din valda metod, teorier som du bygger ditt arbete på samt data av olika slag. I den här kursen får du många tips och råd om hur du går till väga, och du får också träna dig i sökteknik.

Inom universitets- och högskolevärlden hör man ofta talas om informationskompetens. Det innebär olika färdigheter som behövs för att hantera information på ett bra sätt. Några viktiga mål, som du får träna på i kursen, är:

  1. att identifiera ditt informationsbehov
  2. att söka information på ett effektivt sätt
  3. att kritiskt värdera informationen och integrera den i dina tidigare kunskaper
  4. att använda informationen för att nå ett särskilt mål, t. ex. att skriva färdigt din uppsats

En fördjupad text om informationskompetens finns länkad nedan.

Vi hoppas att du som tar del av kursen kommer att ha nytta av den i utvecklandet av din egen informationskompetens!