ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Worldwide dissertations and theses; Innehåll: Avhandlingar från hela världen.

A comprehensive collection of dissertations and theses from around the world in the areas of Business, Health & Medicine, History, Literature & Language, Science & Technology, Social Sciences and the Arts.

Link opening new window. Tutorial video: ProQuest BASIC SEARCH (2:40)

Link opening new window.Tutorial video: ProQuest Advanced search (2:13)


En omfattande samling avhandlingar från hela världen inom områdena ekonomi, hälsa & medicin, historia, litteraturvetenskap & språkvetenskap, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap och konst & musik.

Link opening new window.Direct link to ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)

title
Loading...