Mälardalens universitet | Mälardalens universitetLegimus och tillgänglig läsning

Information om vem som får teckna konto i Legimus, vilket material som finns och hur man använder det.

Att jobba med böckerna

En del böcker som din lärare har bestämt att du ska läsa för en kurs kan kännas tunga att läsa. Det finns olika sätt att underlätta läsningen.
 

Att läsa i intervaller

Du kan dela upp läsningen i arbetspass. Många menar att det är bra att hålla högt fokus på att ta in information i arbetspass om 10-20 minuter i taget. Mellan arbetspassen tar du en kort paus, 1 minut för att resa dig, skaka loss armar och ben, eller för att hämta ett glas vatten. Sedan samlar du dig igen, antecknar vad du lärt dig hittills, och sätter så igång nästa arbetspass med fokuserad läsning. I appen via ikonen med de tre prickarna hittar du en funktion som kallas Insomningsläge. Den kan du använda som timer, annars kan du ställa in ett eget alarm på din mobil.
 

Att göra anteckningar i bokmärken

Lägg dina egna anteckningar som bokmärken direkt i boken. I appen Legimus och i programmet Easy Reader kan du lägga bokmärken som fungerar som marginalanteckningar. Genom att arbeta med informationen i boken på det här sättet har du en automatisk koppling mellan bokens text och de tankar du själv har om den informationen. När du sedan ska svara på hemtentans frågor kan du vara mer effektiv, du har redan antecknat vad du tänkte om texten och kan använda din anteckning för att svara. Genom att arbeta med en bok på det här sättet minskar du även risken att råka plagiera bokens text i ditt svar på tentafrågan.
 

Att söka i bokens text

De gånger du läser en talbok som även visar bokens text på din skärm kan du söka i texten. Det kan hjälpa dig att snabbt hitta de delar i en bok som är särskilt intressanta. En annan viktig del av en bok är innehållsförteckningen, läs den för att få en överblick av innehållet i boken och välja ut de viktigaste delarna. Ibland kan en bok ge ytterligare hjälp genom att beskriva hur boken ska läsas i ett förord, eller till och med ge korta sammanfattningar i slutet av kapitel.