Mälardalens universitet | Mälardalens universitetLegimus och tillgänglig läsning

Information om vem som får teckna konto i Legimus, vilket material som finns och hur man använder det.

Hur läser jag alla de texter som inte är böcker?

 

Texter som inte är böcker

I Legimus hittar du bara böcker som inte har givits ut i annat format än som fysisk bok. Om du ska läsa en avhandling eller böcker som en myndighet har givit ut finns de böckerna ofta fritt tillgängliga på internet. Även tidskriftsartiklar måste läsas på annat sätt än som talbok eller e-text.

 

Att läsa med talsyntesen Tor Talk

Talsyntesen Tor Talk har två olika funktioner för uppläsning. Du kan markera den text som du har på din datorskärm och sedan klicka på play-knappen för att få den uppläst. Du kan även välja att använda OCR-funktionen. Då öppnas ett genomskinligt fönster som du kan flytta och ändra storleken på. Det är viktigt att du måttar in fönstret bara över den text du vill få uppläst. Sedan klickar du på play-knappen i fönstrets ram. Det kan vara bra att låta ramen ligga över en mindre del av texten i taget för att hinna anteckna.

Om du har en text på din datorskärm som egentligen är en bild av text måste du använda OCR-funktionen. Ett exempel på en sådan text är en pdf-fil som du inte kan markera i, en låst pdf.

Du ska välja en röst som pratar det språk som din text är på.

Det går att använda TorTalk för att få funktionen tal-eko när du skriver i MS Word på en PC. Den här funktionen finns inte för Mac. Tal-eko betyder att du kan få en text uppläst medan du skriver den.

 

Särskild lösning för att läsa lagboken

Svensk författningssamling (SFS) finns i sin ursprungliga form på Riksdagens hemsida under Dokument och Lagar. De lagböcker som används är sammanställda på olika sätt. Det som du behöver för att kunna använda lagtext på lika villkor är en innehållsförteckning med hänvisningar till SFS-nummer. För att få en sådan hör du av dig till oss på biblioteket så ordnar vi en läsbar kopia. Din förfrågan behöver komma till oss 6-8 veckor före du vill börja använda kopian.

Med hjälp av innehållsförteckningen kan du söka på den lag du önskar läsa genom att söka på sfs-nummer.