Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSökguide

Var söker jag?

Det kan vara bra att fundera på vilken sorts litteratur eller källor du letar efter och var du ska leta i så fall. När du skriver uppsats är det i första hand vetenskapliga artiklar och avhandlingar du letar efter.

 

Vilken typ av material söker jag?


Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter och dessa artiklar finns sökbara i de biblioteksdatabaser som studenter och anställda på Mälardalens universitet har tillgång till. Hemifrån loggar du in med användarnamn och lösenord.
 

Söka brett

Vill du söka brett så använd söktjänsten Primo. Där söker du samtidigt böcker, e-böcker och artiklar i de flesta av bibliotekets databaser

 

Särskilt ämne

Det finns också databaser som innehåller vetenskapliga tidskrifter inom ett visst ämnesområde. Du kan välja ett ämne från förvalslistan Subjects / Ämnen.

 

Svensk forskning

Om du vill finna vad svenska forskare har publicerat så söker du i SwePub . Där finns vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten, artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

 

Icke-vetenskapligt material

Du kan även behöva litteratur som inte är vetenskaplig till din uppsats till exempel som bakgrundsinformation. Icke-vetenskapligt material kan vara statistik eller lagar eller böcker. Böcker vid samtliga universitets- och högskolebibliotek finns sökbara i LIBRIS och de är möjliga att beställa genom fjärrlån om MDU inte har titeln.

 

Examensarbeten

Examensarbeten finns via Uppsatser.se.

 

Statistik

Är det statistik du behöver så kan du hitta den via Statistiska centralbyrån eller via statistikansvariga myndigheters hemsidor.

 

Lagar, förordningar och statliga utredningar

Lagar, förordningar, statliga utredningar och förarbeten till lagar det vill säga propositioner och annat offentligt material finns sökbart på riksdagens webbplats . Svensk författningssamling och rättspraxis finns i databasen Bisnode Infotorg.

Beställa fjärrlån