Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSökguide

Välkommen!

Sökguiden vänder sig främst till dig som ska skriva PM, uppsats eller ett annat större arbete, där du behöver söka vetenskaplig litteratur. Men den kan även användas av dig som behöver söka litteratur i ett annat akademiskt sammanhang.

 

I Sökguiden får du tips på hur du kan tänka kring dina sökningar, vilka databaser som kan vara relevanta för dig och hur du kan värdera den litteratur du hittar.

Börja med att läsa första avsnittet i Sökguiden:  Varför ska jag söka litteratur?

 

Behöver du mer hjälp är du välkommen att kontakta oss på biblioteket: