Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSökguide

Är det jag hittar användbart i min uppsats?

Hur du bedömer nyttan av träffarna är minst lika viktigt som själva sökningen. Det är ofta en lika stor utmaning också. Som student är man inte en så erfaren författare som forskarna är i sitt ämne, vilket ibland innebär att studenten har en smalare bild av vilka träffar som är relevanta. Det är fråga om att inte vara för snabb med skrolla vidare! Läs informationen om träffarna noga och överväga om och hur de hänger ihop med det du skriver om. 

Får du resultat som inte verkar handla om det du har letat efter?

Ibland kan det vara svårt att bestämma utifrån bara titeln. Gå till din träff och se var databasen har hittat dina sökord (de är ofta markerade på något sätt). Vid närmare genomgång visar det sig ofta att en träff du först skrollade förbi faktiskt var relevant, även om det inte framgick av titeln. Men om du får många träffar där ditt sökord används med andra betydelser eller i andra sammanhang än vad du trodde, bör du naturligtvis ändra din sökning.

Känns träffarna nästan rätt men inte riktigt?

När du letar efter litteratur är nära ofta tillräckligt bra. Du kommer aldrig att hitta tidigare forskning som har undersökt exakt samma sak som du har, och det är inte poängen heller (annat än om din uppsats är en ren litteraturstudie). Tvärtom, skillnaderna gör det möjligt för dig att rättfärdiga den nya kunskap som din specifika studie bidrar till.

Det viktigaste är att litteraturen du hänvisar till bidrar till din egen och läsarens förståelse för ditt ämne. Det kan göra detta på många olika sätt. Om du är osäker på om en träff är relevant, spara den och ta den till din lärare / handledare så att du kan diskutera saken tillsammans!

Behöver du mer sökhjälp?

Du kan chatta med oss under dagtid.

Du kan också få hjälp av bibliotekarie med sökningar och referenser. Läs mer på webben. 

Om du behöver hjälp med skrivandet så kan du gå vidare till nästa avsnitt i Sökguiden - Akademiskt skrivande.