Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSökguide

Söktips

När du har valt vilken databas du ska söka i så finns där oftast både en enkel sökruta eller en avancerad med fler möjligheter till avgränsningar. I varje databas finns hjälp för att se hur sökspråket fungerar, det är en god idé att kolla där innan du börjar söka eftersom sätten att söka varierar beroende på vilken söktjänst du väljer.

 

Hittar du för mycket?

Om du till exempel börjar med ett sökord/nyckelord så kan du lägga till ytterligare ett för att få färre träffar. Vill du matcha resultatet så att samtliga ord ska finnas med så formuleras det antingen med ett mellanslag eller med ett AND mellan sökorden.

Exempel: teachers AND schools.

Båda begreppen måste då finnas med i träffarna och du begränsar din sökning med varje nytt sökord.

 

Hittar du för lite?

Om du kombinerar sökorden/nyckelorden med OR så utökar du din sökning och få fler träffar. Då förekommer antingen det ena eller andra ordet, eller båda. Det kan vara användbart om du söker på synonymer eller former av ett ord.

Exempel:
firms OR enterprises OR corporations OR companies

Ett annat sätt att utvidga sökningen är att söka på ordstammen och göra ett trunkeringstecken oftast en asterisk. Du får då med alla ändelser på sökordet. Till exempel så ger skol* träff på skolutveckling, skola, skolor, skoldag et cetera.

 

Frassökning

Ibland vill du kanske söka på en sammanhållen fras och då gör du citattecken för att matcha resultat så att orden står tillsammans i följd.

Exempel:”myocardial infarction”.