Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSökguide

Varför ska jag söka litteratur?

Att söka och referera till andras texter är en av grundstenarna i det akademiska skrivandet.

Att referera är viktigt av flera skäl. Referenser skiljer dina egna idéer från citat och resonemang du hämtat från andra. Följer du ett visst system för hur referenser ska skrivas undviker du att texten uppfattas som plagiat.


Hänvisningar kan bidra till att göra din text mer övertygande. Att citera en känd forskare inom ditt område kan vara ett sätt att lägga tyngd bakom ett påstående du själv gör.
Referenserna visar hur undersökningen du själv gjort passar in i ett större sammanhang, till exempel när du jämför dina egna resultat och slutsatser med det som andra forskare kommit fram till.

 

Tips

Ett tips ifall du är ovan vid att skriva akademiskt: Börja gärna med att titta på några exempel på hur meningar med referenser kan vara uppbyggda i en vetenskaplig artikel. Med dem i bakhuvudet blir det lättare att avgöra hur litteraturen du hittar skulle kunna användas i din egen text!

Om du är osäker på vad akademiskt skrivande innebär och vill veta mer erbjuder Lunds universitet en så kallad MOOC-kurs som är helt nätbaserat. Den finns både på svenska och engelska: