Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSökguide

Hur söker jag?

Här ger vi dig tips på hur du planerar din sökning och väljer sökord.

Planering

Söker litteratur gör du under hela skrivprocessen. Under tiden du läser och skriver kan du få nya idéer och uppslag, som skapar ett behov av ytterligare litteratur och sökningar. Därför är det bra att planera in tid för litteratursökning.

Frågeställning

Det är bra att först ha tänkt igenom din frågeställning, att utgå ifrån en forskningsfråga eller ett problem. Utifrån det skriver du ner de viktigaste orden för att kunna ringa in nyckelord att söka på.

Exempel:

 
Språk

Vetenskaplig forskning är i stor utsträckning skriven på engelska. Därför behöver du för det mesta översätta sökorden till engelska. Är du osäker kan du börja med de översättningar som en vanlig översättningstjänst eller en ordbok ger. Det blir kanske inte alltid helt rätt direkt men kan om inte annat fungera som en utgångspunkt för att hitta bättre sökord.

Begrepp

Det finns ofta många sätt att säga samma sak och resultatet blir såklart bäst om du kan hitta just de begrepp som används inom ditt område. Då gäller det att vara uppmärksam både när du söker och när du läser! Vilka ord använder författarna för att beskriva ditt ämne? Vad sätter databasen för nyckelord på träffarna som handlar om det du ska skriva om?

Exempel: Du vill hitta litteratur om hur man genomför en effektiv projektplanering. En sökning i bibliotekskatalogen Primo på "project evaluation" AND "project management" AND success ger dig en träfflista med handböcker och vetenskapliga artiklar om projektplanering. Sedan kan du precisera din sökning och justera dina träffar med hjälp av de så kallade sökfiltren i sidokolumnen till höger.