Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetAtt söka strukturerat – webbguide

Blocksökning

Ord relaterade till de betydelsebärande begreppen i din frågeställning bildar ett sökblock. Beroende på om du vill söka brett eller smalt så blir blocken olika stora.

Orden i blocken kombineras med OR. Trunkera och frassök där det är lämpligt.

Kombinera sedan de olika blocken med AND.

 

Exempel på bred sökning
childOR adolescenOR student* OR pupilOR youngOR youthOR teenOR underageOR "under age*" OR minor*

AND

alcoholism OR "drinking behavior" OR "alcohol drink*" OR "underage drink*" OR "binge drink*" OR "alcohol consum*" OR "alcohol use*" OR "alcohol misuse*" OR "alcohol abuse*" OR drunk*

 

Exempel på smal sökning
Child* OR Adolescent*

AND

Alcohol*​

 

Att kombinera AND och OR

När du kombinerar ett sökblock innehållande flera ord med OR mellan, tillsammans med ett annat sökblock så kan det vara bra att känna till hur databasen översätter din sökfråga.

En sökning på: alcohol OR drinking AND adolescent OR teen* ger nämligen ett annat sökresultat än frågan: (alcohol OR drinking) AND (adolescent OR teen*).

För att databsen ska kunna översätta din sökfråga korrekt, dvs att du vill att samtliga ord med OR emellan ska kunna kombineras med varandra, så behöver du sätta parenteser kring orden. I annat fall söker databasen enbart på drinking AND adolescent tillsammans medan alcohol och teen* söks var för sig.

Om du söker blocken på var sin rad i databasens avancerade sökning behöver du inte tänka på att själv sätta ut parenteser. Då gör databasen det själv, liksom i exemplet nedan.

 

 

Du kan även söka varje block för sig och sedan kombinera dem genom sökhistoriken.