Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetAtt söka strukturerat – webbguide

Sökteknik

 

Kombinera dina sökord - booleska operatorer

Du kombinerar dina sökord med operatorer som heter AND, OR och NOT. Vilken av dem du använder beror på om du vill kunna hitta fler eller färre träffar eller om du vill utesluta något ord från din sökning.

AND

AND använder du när du vill kombinera två eller flera ord som båda ska finnas med i samma artikel. Med sökningen diabetes AND diet kommer artiklarna du får fram i din sökning innehålla båda orden. När du kombinerar olika sökord med AND så innebär det att du får färre träffar.

OR

OR använder du när du vill kombinera två eller flera ord där både eller en av dem ska finnas med i samma artikel. Med sökningen "Nurse attitudes" OR Attitudes kommer artiklarna du får fram innehålla antingen båda orden eller ett av dem. När du kombinerar olika sökord med OR så innebär det att du får fler träffar.

NOT

NOT använder du när du vill utesluta ett visst ord i din sökning. Med sökningen Nurs* får du exempelvis även artiklar som innehåller ordet Nursery (som betyder barnkammare) och som kanske inte alls har med din frågeställning att göra. Med sökningen Nurs* NOT Nursery utesluter du de artiklar som innehåller det ordet. Men använd NOT sparsamt, det kan exempelvis vara så att det finns artiklar som handlar om både Nursing och Nursery, som kanske skulle kunna vara relevanta, men dessa kommer inte med i din träfflista eftersom du genom att använda NOT sagt till databasen att utesluta dessa artiklar.

 

Trunkering

Trunkering innebär att du ersätter en eller flera bokstäver i slutet av ett ord med en *.
Trunkering gör din sökning mer flexibel. Söker du t ex på ordet child* så får du träff på:

child, child's, children, children's, childhood

 

Observera att trunkering även kan resultera i irrelevanta träffar. Om du t ex trunkerar tidigt i ett ord kan en sökning på hum* ge träff på så olika ord som humour, human, humbug, humerus, eller hummus.

 

Frassökning

Om du vill söka på hela fraser eller begrepp med flera ord så behöver du göra en frassökning. En frassökning görs med hjälp av dubbla citattecken (""): t ex "Innovation management"

Med hjälp av citattecknen så hålls de två orden ihop, så att databasen söker på frasen. Utan citattecknen så hade databasen sökt efter artiklar som innehåller båda orden, men de behöver inte stå direkt efter varandra. Det kan betyda att det kan stå Innovation i titeln och Management  i abstract (sammanfattningen), och de två orden behöver inte ha med varandra att göra. 

Exempel på skillnaden i träffar mellan att söka Innovation Management som en fras och inte i databasen ABI/Inform

 

Wildcards

Wildcards är tecken som används för att ersätta bokstäver inne i ord. Det kan vara användbart t ex om ett ord kan stavas på olika sätt.

Hur wildcards används skiljer sig från databas till databas. Se Hjälp-avsnittet i den databas som du använder. 

Exempel:

analy?e (analyze, analyse)

Lind??ist (Lindqvist, Lindkvist, Lindquist mm)

 

Närhetsoperatorer

Olika databaser använder olika närhetsoperatorer. Se Hjälp-avsnittet i den databas som du använder.

Exemplen nedan är från Scopus.

  • W/3 - talar om att de ord som du söker efter får stå maximalt 3 ord ifrån varandra
  • PRE/4 - talar om att det första ordet får stå maximalt 4 ord ifrån det sista, dvs villkorar i vilken ordning orden ska förekomma.

Om du till exempel söker efter: child* W/4 right* så får du träffar där orden child* och right kan vara maximalt 4 ord ifrån varandra, så som:

Protecting the rights of children accused of migrant smuggling

English Children’s Respectful Reflections of the Rights and Lives of their Kenyan Peers

Tumregel för om du vill hitta ord i samma:

●Fras 3-5 ord
●Mening ca 15 ord
●Stycke ca 50 ord

 

Använd sökfälten

Ett sätt att rikta din sökning och göra den mer precis är att använda sökfälten. Söker du t ex efter ett författarnamn så använder du sökfältet author. På så sätt begränsar du din träffmängd till artiklar skrivna av en författare med det namnet.

 

Sök i mer än en databas

För att göra din sökning mer heltäckande och inte riskera att missa information är det bra att söka i mer än en databas.