Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetAtt söka strukturerat – webbguide

Precisera din frågeställning

 

En väldefinierad frågeställning gör det lättare för dig att hitta relevant litteratur.

Börja med att identifiera nyckelorden i din sökfråga, dvs. att ta fram de betydelsebärande begreppen.

Exempel:

 

Hitta sedan ord som beskriver dessa begrepp.
Eftersom den mesta litteraturen publiceras på engelska så bör dina sökord också vara på engelska.

Styrketräning Bäckensmärtor Gravida kvinnor
Resistance Training Pelvic Pain Pregnant Women
Strenght Training   Pregnancy
Weight-Lifting    

 

 

Sökblock

Dina termer bildar sedan sökblock.

Synonymer och liknande ord kombineras med OR till ett "block". 

Blocken kombineras sedan med AND.

Exempel:

"Resistance Training" OR "Strenght Traing" OR Weight-Lifting

AND

"Pelvic Pain"

AND

Pregnan*

 

Olika sökstrategier

Om det går att tillämpa på din forskningsfråga kan olika sökstrategier vara en hjälp för att strukturera sökningen. En av de mest välkända sökstrategierna är PICO som står för:

  • P=Population
  • I=Intervention
  • C=Comparasion
  • O=Outcome

 

Varje "bokstav" i PICO bildar ett sökblock. Alla "bokstäver" behöver inte alltid vara med i sökningen. Det är vanligt att en sökning bara består av "P" och "I" till exempel.

Det finns även andra modeller t ex SPIDER och SPICE nedan.

 

 Statens lantbruksuniversitet. (2019) Research question and selection criteria. Hämtad 2019-12-18 från:

Läs mer