Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetAtt söka strukturerat – webbguide

Strukturerad informationssökning

Att söka strukturerat innebär att din sökning är:

  • grundlig
  • transparent
  • reproducerbar

En strukturerad sökning är en sökning som görs för en forskningsuppgift, artikel etc. I en strukturerad sökning lånar man sökmetodik från den systematiska översikten men anpassar till sitt projekt.

Den strukturerade sökningen är mer begränsad än en systematisk översikt, då den senare syftar till att fånga in all relevant litteratur inom ett avgränsat område. Andra viktiga skillnader är att en systematisk översikt görs enligt ett protokoll och kräver att minst två, av varandra oberoende, personer granskar sökresultaten. 

Filmer från Southern Cross University Library, Australien om hur du steg för steg genomför en strukturerad sökning. 

Börja gärna din genomgång av guiden med att titta på dessa.

Southern Cross University Library (2020). Searching the literature. Hämtad 7 maj 2020 från: