Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetAtt söka strukturerat – webbguide

Bred eller smal sökning

Innan du börjar att söka kan det vara bra att fundera över vilken omfattning som din sökning ska ha.

Vill du att sökningen ska generera färre men, förhoppningsvis, relevanta träffar? I så fall gör du en smal sökning med få sökord. Nackdelen kan vara att du riskerar att missa litteratur där fördfattaren inte har uttryckt sig på det sättet som du gör, medan fördelen är att du slipper att gå igenom stora träffmängder. 

Vill du istället försäkra dig om att du inte ska missa relevanta artiklar så bör du göra en bred sökning med många olika sökord, dvs. varianter på ord som beskriver det begrepp som du söker efter. Du får en större träffmängd att gå igenom, men riskerar inte att missa lika många eventuellt relevanta studierna.

Figuren är hämtad från: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. (2. uppl.) Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. s.34.