Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSocialt arbete och arbetslivsvetenskap - ämnesguide

Fria databaser och sökmotorer

Flera av de databaser som du har sökt i under din studietid kräver dyra prenumerationer, men det finns också databaser som är fritt tillgängliga
att söka i.

För att få fram fulltexter eller hitta litteraturen kan du sedan behöva kontakta ett högskole- eller universitetsbibliotek som har texten i sin samling, eller ett folkbibliotek för att göra ett fjärrlån. Du kan såklart också köpa boken eller artikeln själv, men det är oftast billigare att beställa den genom ditt bibliotek.

Här följer några fritt tillgängliga databaser och sökmotorer som du kan ha stor nytta av.

Låt ny forskning komma till dig genom alerts

I många databaser och söktjänster kan du använda funktionen alerts för att få en uppdatering när ny forskning har tillkommit på ett visst område. Du bestämmer område genom att skriva in en specifik sökfråga i databasen.