Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSocialt arbete och arbetslivsvetenskap - ämnesguide

Att söka 

Universitetsbiblioteket erbjuder många resurser för att söka information. Till höger hittar du länken till bibliotekets samtliga databaser och i flikarna till vänster kan du välja databas utifrån vad du söker efter.

Hur söker jag?

Det är viktigt att hitta bra sökord. De skall  helst vara termer som används inom ditt ämnesområde. Vetenskaplig text är i stor utsträckning skriven på engelska. Därför behöver du oftast översätta sökorden till engelska.

Ibland kanske du vill söka på ett begrepp om består av flera ord. Det kan du göra genom att skriva dem inom citattecknen t.ex. "interior design". Det betyder att du söker på båda ord i den ordning de står.

Om du vill söka på ett ord och få med böjningsformer och sammansättningar så avslutar du ordet med en asterisk t.ex. design*. Då hittar du design, designs, designer m.fl.

Ibland kan du behöva använda flera närliggande begrepp för att hitta relevant material. Du kombinerar orden med OR, t.ex. leadership OR managementDå finns ett eller flera av orden med i det material du hittar. Sedan behöver du nästan alltid lägga till fler begrepp som skall finnas med i sökträffarna. Det gör du med AND. Om du väljer Advanced search så får du hjälp av sökformuläret på skärmen.     

 

Bild som visar ett sökformulär i en databas där sökorden kombineras med OR och AND.                                  

Du kan göra flera andra inställningar som begränsar vilket material du hittar innan du påbörjar din sökning. Det gäller bl.a.:

  • Materialtyp (t.ex. artiklar, böcker, bokkapitel, webbsidor)

  • När materialet är publicerat

  • Om det har genomgått en vetenskaplig granskning (peer review eller refereegranskning)

Det går också att lägga till sådana begränsningar efter att du har gjort sökningen.
 

I vissa databaser går det att kombinera tidigare sökningar genom att gå till sökhistoriken.
Här är ett exempel från APA PsycINFO. Där väljer du vilka sökningar du vill kombinera och klickar sedan på Search with AND eller Search with OR.
 

Bild som visar hur man i en databas kan kombinera sina tidigare sökningar.

Läs mer

Hur hittar jag hela artikeln?