Google Scholar
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
Google Scholar
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Search engine; Typ: Sökmotor
Content: Search engine for scholarly literature; Innehåll: Sökmotor för vetenskaplig litteratur.

Search engine for scholarly articles, theses, books etc. Full text linking to some extent via this URL.

Sökmotor för vetenskapliga artiklar, rapporter, debattartiklar, studentuppsatser med mera. Från denna länk vidarelänkning till fulltextserver i förekommande fall.

Link opening new window.Direct link to Google Scholar

title
Loading...