Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetFysioterapi - ämnesguide

Ämnesord

 

Medical Subject Headings - MeSH

MeSH står för Medical Subject Headings, och är bestämda ord som beskriver vad artiklar i PubMed handlar om, varje artikel blir taggad med MeSH-termer.Bild som visar att MeSH-termen myocardial infarction täcker flera olika olika sökord: hjärtattack, heart attack och heart infarction.

Utöver att läsa abstract (sammanfattning) för att kunna förstå vad en artikel handlar om kan du titta på vilka MeSH-termer en artikel har blivit taggad med. Dessa termer kan du även använda som sökord.

Du hittar termerna under rubriken MeSH när du klickat fram en artikel från PubMed.

Skriv gärna ner, eller dokumentera på annat sätt, när du hittar nya MeSH-termer att söka på, så har du redan dina nya sökord dokumenterade, och behöver själv inte fundera så mycket mer på vilka ord du borde använda i dina sökningar. Hittar du inte rubriken MeSH så kan det bero på att artikeln du hittat är så ny att den inte hunnit få några MeSH-termer än.

 

Svensk MeSH

Svensk MeSH använder du för att hitta sökord, MeSH-termer till dina sökningar i PubMed, och är en översättning av PubMeds engelskspråkiga ämnesordsindex MeSH. Översättningen är gjord vid Karolinska institutets universitetsbibliotek.