Svensk MeSH
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
Svensk MeSH
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Description / Beskrivning

Subject: Nursing Science; Ämne: Vårdvetenskap
Type: Dictionaries; Typ: Ordböcker
Content: Search tool for medical terms. Innehåll: Sökverktyg för medicin- och vårdtermer.

Search tool for medical terms. Swedish-English translation.

Sökverktyg för medicin- och vårdtermer.
Länk som öppnar nytt fönster.Film: Hur du använder dig av Svensk MeSH (2:02 min.)

Link opening new window.Direct link to Svensk MeSH

title
Loading...