Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetFysioterapi - ämnesguide

 

Olika sökstrategier

Sökstrategier kan vara en hjälp för att strukturera sökningen och göra den mer fokuserad.  Sökstrategien hjälper dig även att precisera inklusions- och exklusionskriterier för din frågeställning.  En av de mest välkända sökstrategierna är PICO som står för:

  • P=Population
  • I=Intervention
  • C=Comparasion
  • O=Outcome

 

Varje "bokstav" i PICO bildar ett sökblock, men alla "bokstäver" behöver inte alltid vara med samtliga i sökningen. Det är vanligt att en sökning bara består av "P" och "I" till exempel.

Det finns även andra söksstrategier som exempelvis PEO, vilken är vanligare vid kvalitativ studiedesign. PEO står för:

  • P= Population
  • E=Exposure
  • O=Outcome

Läs mer