Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSystematiska litteraturöversikter

Evidensbaserad praktik

Med evidens menas att beslut ska grunda sig på ett så bra och tillförlitligt kunskapsunderlag som möjligt. Evidensbaserad praktik innebär att systematiskt integrera vetenskap och beprövad erfarenhet i praktiken. Det finns flera organisationer som arbetar med att ta fram kunskapsunderlag för evidensbaserad praktik, t ex SBU, Cochrane Library och Campell Collaboration.

 

Databaser och resurser inom evidensbaserad vård

 

Databaser och resurser med evidensbaserad forskning inom andra ämnen