Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSystematiska litteraturöversikter

Att söka efter systematiska litteraturöversikter i databaser

I en del databaser kan du begränsa din sökning till systematiska litteraturöversikter genom att filtrera din träfflista. Så här ser det exempelvis ut i PubMed där ett filter för Systematic reviews finns.

I andra databaser kan du behöva söka efter studietyp med hjälp av en söksträng. Sådana söksträngar för att finna systematiska litteraturöversikter i olika databaser finns bland annat hos:

Att söka efter pågående systematiska litteraturöversikter

Systematiska översikter inom olika ämnesområden