Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetTeknisk och finansiell matematik - ämnesguide

Om forskningsöversikter

En forskningsöversikt består av en sammanställning av tillgänglig vetenskaplig kunskap inom ett visst område. Forskningsöversikten kan ibland utgöra bakgrunden till en en empirisk undersökning, men den kan också vara en egen vetenskaplig produkt där syftet är att på ett systematiskt och transparent sätt sammanställa och analysera forskningsresultat. 
 

En forskningsöversikt ställer höga krav på en systematisk och transparent litteratursökning. Här kan du få tips och råd om hur du kan gå till väga för att söka information till en forskningsöversikt. 


Exempel på en forskningsöversikt:


Boktips

Böcker om forskningsöversikter som finns vid Universitetsbiblioteket: