Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetTeknisk och finansiell matematik - ämnesguide

Efter dina studier

Som student på Mälardalens universitet så har du under hela din studietid haft tillgång till forskning inom ditt ämne genom universitetsbiblioteket. Även efter att du tagit examen så kommer det vara viktigt för dig att hålla dig uppdaterad om forskningen och kunskapsutvecklingen inom ditt område. Här ger vi dig tips och verktyg på hur du kan göra just det!

 

I flikarna till vänster finns information om och tips på:

  • hur du kan använda universitetsbiblioteket på MDU efter att du tagit examen. 
  • hur du kan hitta forskning via olika bibliotek i Sverige.
  • öppet tillgängliga sökmotorer och databaser.
  • hur du kan nå öppet tillgänglig forskning. 

 

Förmågor du tar med dig

Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) 1 kap. 8§ så ska studier inom högre utbildning ge dig som student förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Den förmågan har du med dig, både om du fortsätter att forska eller om du går ut i arbetslivet. Högre utbildning ska också enligt samma  lag ge dig förmågan att kunna följa kunskapsutvecklingen och beredskapen att möta förändringar i arbetslivet.

 

Efter studierna när du är alumn

Det finns många fördelar med att fortsätta vara en del av MDU, även när du har studerat klart. Gå med i alumnnätverket för att hålla kontakten. 

 

Håll dig uppdaterad med forskningen

Forskning.se publicerar nyheter om forskningsresultat direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Prenumerera på deras nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.