Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMusik och opera - ämnesguide

Sök litteratur, noter med mera

Se menyn till vänster med flikar för olika resurser inom musik och musikvetenskap.

 

Hur söker jag?

Det är viktigt att hitta bra sökord. De skall  helst vara termer som används inom ditt ämnesområde. Vetenskaplig text är i stor utsträckning skriven på engelska. Därför behöver du oftast översätta sökorden till engelska.

Ibland kanske du vill söka på ett begrepp om består av flera ord. Det kan du göra
genom att skriva dem inom citattecknen t.ex. "musical instruments". Det betyder att
du söker på båda ord i den ordning de står. 

Om du vill söka på ett ord och få med böjningsformer och sammansättningar så
avslutar du ordet med en asterisk t.ex. music*. Då hittar du
music, musical, musician, musicnotes m.fl.

Ibland kan du behöva använda flera närliggande begrepp för att hitta relevant material. Du kombinerar orden med OR, t.ex. music education OR music learning. Då finns ett eller flera av orden med i det material du hittar. Sedan behöver du nästan alltid lägga till fler begrepp som skall finnas med i sökträffarna. Det gör du med AND. Om du väljer Advanced search så får du hjälp av sökformuläret på skärmen. Här är ett exempel från JSTOR:

Bild som visar ett sökformulär i en databas där sökorden kombineras med OR och AND. Den visar också att det går att välja att söka i olika datafält.

Du kan välja var du vill söka - i allt (All fields) eller                          
bara i bland författare, titlar, abstract m. m. 

Du kan också göra flera andra inställningar som begränsar vilket material du hittar innan du påbörjar din sökning. Det gäller bl.a.:

  • Materialtyp ( t.ex. artiklar, böcker, bokkapitel, webbsidor)
  • När materialet är publicerat
  • Om det har genomgått en vetenskaplig granskning (peer review eller refereegranskning)

Det går också att lägga till sådana begränsningar efter att du har gjort sökningen.
 

I vissa databaser går det att kombinera tidigare sökningar genom att gå till sökhistoriken.

Här är ett exempel från ERIC. Där väljer du vilka sökningar du vill kombinera och klickar sedan på Search with AND eller Search with OR.

Bild som visar hur man i en databas kan kombinera sina tidigare sökningar.

Läs mer

Hur hittar jag hela artikeln?