Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInnovation och produktion - ämnesguide

Öppen tillgång till forskningsresultat

De flesta vetenskapliga tidskrifter kräver dyra prenumerationer för att du ska kunna läsa deras innehåll. En allt större mängd tidskrifter är dock s.k. öppet tillgängliga (open access). Det är tidskrifter som helt eller delvis publicerar sina artiklar fritt på Internet.  Sverige har som mål att öka mängden forskningsartiklar som publiceras öppet tillgängligt, utifrån tanken att forskningsresultat som tagits fram med hjälp av offentliga medel ska kunna användas av forskare och samhälle utan hinder. Det är ett led i det globala arbetet med öppen vetenskap (open science), som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

 

I bibliotekets söktjänst Primo kan du filtrera på "Öppen tillgång" för att få fram träffar som är fritt tillgängliga. 

Bild som visar söktjänsten Primo

 

Sök fritt tillgängliga forskningsartiklar i någon av söktjänsterna här:

Lär dig mer om arbetet med öppen vetenskap