redalyc
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
redalyc
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Language, Communication; Ämne: Språk, Kommunikation
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Scholarly articles and more; Innehåll: Vetenskapliga artiklar med mera.

Open Access. Scholarly articles and more. Research journals in 15 languages, mostly Spanish and Portuguese.

Open Access (öppen tillgång). Vetenskapliga artiklar med mera. Forskningstidskrifter på 15 språk, mest spanska och portugisiska.

Link opening new window.Direct link to redalyc

title
Loading...