Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetFöretagsekonomi - ämnesguide

Att söka

Universitetsbiblioteket erbjuder många resurser för att söka information. Till höger hittar du länken till bibliotekets samtliga databaser och i flikarna till vänster kan du välja mer detaljerad information utifrån vad du söker efter.

 

Hur söker jag information inom företagsekonomi?

Universitetsbiblioteket erbjuder många resurser för att söka information. I menyn till vänster finns olika sorters publikationer och det finns olika ställen att söka beroende på om det är artiklar eller böcker du behöver. Här finns lite generell information för databassökning. Till höger finns en länk till MDU:s biblioteks fullständiga databaslista.

 

Sökorden är väsentliga

Det är viktigt att hitta bra sökord och att söka på ord och begrepp istället för hela meningar med kommatecken och punkter. Sökbegrepp ska helst vara termer som används inom ämnet. Vetenskaplig text är i stor utsträckning skriven på engelska och därför behöver du oftast översätta sökorden till engelska.

Ibland kanske du vill söka på ett begrepp om består av flera ord. Det kan du göra genom att skriva dem inom citattecknen t.ex. "interior design". Det betyder att du söker på båda ord i exakt den ordning de står.

Om du vill söka på ett ord och få med böjningsformer och sammansättningar så avslutar du ordet med en asterisk t.ex. design*. Då hittar du design, designs, designer m.fl.

Ibland kan du behöva använda flera närliggande begrepp för att hitta relevanta artiklar. Du kombinerar orden med OR, t.ex. customer OR client OR consumer för att utöka resultaten. Då finns något eller flera av orden med i sökresultatet. Sedan behöver du nästan alltid lägga till fler begrepp som ska finnas med i sökträffarna. Det gör du med AND. Om du väljer Advanced search så får du hjälp av sökformuläret på skärmen.      

Bild som visar ett sökformulär i en databas där sökorden marketing och custom relation kombineras med AND. Den visar också att det går att välja att söka i olika datafält.

Du kan göra flera andra inställningar som begränsar resultatet innan du påbörjar din sökning. Det gäller till exempel:

  • Materialtyp (t.ex. artiklar, böcker, bokkapitel, webbsidor)
  • När materialet är publicerat
  • Om det har genomgått en vetenskaplig granskning (peer review eller refereegranskning)

Det går också att lägga till sådana begränsningar efter sökningen.
 

I vissa databaser går det att kombinera tidigare sökningar.
Här är ett exempel från ABI/INFORM Global. Där går du till Recent Searches för att göra det:

Bild som visar hur man i en databas kan kombinera sina tidigare sökningar.

Läs mer

Hur hittar jag hela artikeln?