Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetFolkhälsovetenskap - ämnesguide

Statistik

 

Svensk statistik

 

Internationell statistik

 

EU-statistik inom bland annat folkhälsoområdet

 

FN:s statistikbyrå publicerar statistik inom bland annat demografi och sociala frågor

 

Svensk stiftelse som verkar för att sprida fakta om utvecklingen i världen

 

Hälsostatistik från WHO

 

Nordisk statistik rörande medicin och välfärd

 

OECD:s onlinebibliotek med böcker, rapporter och statistik

 

Statistik från Världbanken rörande utvecklingen i världen

 

WHO:s rapporter