Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetFolkhälsovetenskap - ämnesguide

Forskning via andra bibliotek

Även i ditt kommande yrkesliv så finns biblioteken här för dig!

Sveriges universitets- och högskolebibliotek är offentligt finansierade bibliotek som öppnar sina lokaler och samlingar även för privatpersoner. Exakta regler kan skilja sig lite åt, så ta kontakt med ditt närmaste lärosätesbibliotek för att höra vad som gäller just där.

Folkbiblioteken har både litteratur och branschtidskrifter inom många ämnen. Hit kan du också vända dig för att beställa forskningsartiklar som inte går att nå i fulltext. Kontakta ditt folkbibliotek för att göra ett fjärrlån.

 

Sjukhusbibliotek

Om du arbetar inom en region så har du ofta tillgång till ett sjukhusbibliotek. Sjukhusbiblioteket har samlingar inom vård och medicin med facklitteratur, tidskrifter och databaser för att söka efter litteratur och vetenskapliga artiklar. Många sjukhusbibliotek har även skönlitteratur.

De flesta sjukhusbibliotek är även öppna för patienter och närstående samt studenter och övriga besökare.