Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetVårdvetenskap - ämnesguide

Ämnesord

 

Ämnesord - bestämda ord som beskriver artiklars innehåll  

Ett problem när du söker vetenskapliga artiklar kan vara att veta hur mycket om ämnet du täcker in med dina sökningar, eller om det finns fler artiklar inom ämnet som du inte lyckats hitta. Detta beror på att det ofta finns flera ord som beskriver ungefär samma sak. Forskare som skriver om samma sak kan exempelvis benämna detta med helt olika ord i sina artiklar. När du söker med hjälp av ämnesord så slipper du själv komma på vilka ord forskare kan ha uttryckt sig med i sina artiklar, eftersom ämnesorden redan är bestämda.

Många databaser har en förteckning över ämnesord, ungefär som en ordlista, som du kan använda för att hitta dina sökord. De flesta artiklar i en databas blir taggade med ämnesord vilket gör att du kan använda dem som sökord. 

I CINAHL heter ämnesorden CINAHL Headings och i PubMed heter de MeSH (Medical Subject Headings). Den skandinaviska databasen SveMed+ använder också MeSH.

Som exempel ser du nedan ämnesordet Neoplasms, vilket är det medicinska ämnesordet (MeSH) för cancer. Artiklar som handlar om cancer eller tumours blir uppmärkta med ämnesordet Neoplasms i de databaser som använder MeSH.

Bild som visar en sökträff i en databas. Entry terms är inringat och en pil pekar på MeSH Heading.

På liknande sätt fungerar ämesorden i databasen Cinahl, Cinahl headings. 

Bild som visar Cinahl headings. Termen Nurse attitudes är gulmarkerad. Den Scope note som hör till, The views and feelings of nurses, visas ochkså.

I många fall är ämnesorden samma i Cinahl headings  och i MeSH, men ibland skiljer de sig åt. Karolinska institutets bibliotek har tagit fram en lista inehållande sökord för upplevelser och bemötande som innehåller både MeSH och Cinahl headings.

 

Webbtjänsten Svensk MeSH

I Svensk MeSH hittar du sökord för dina sökningar i PubMed och i CINAHL. Här kan du också översätta dina termer från svenska till engelska.