Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitet



Byggnadsteknik – ämnesguide

Artiklar i olika slags tidskrifter

Det finns tre olika sorters tidskrifter och vid universitetsstudier rekommenderas du att hänvisa till artiklar ur vetenskapliga tidskrifter i dina arbeten.

Vetenskapliga tidskrifter

  • Målgrupp: utbildade inom byggforskning och forskare inom området.
  • Redovisar forskning och forskningsresultat.
  • Anonyma experter granskar artiklar innan publicering

Det finns många tidskriftsförlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter. I dem finns de artiklar som presenterar forskning och ny kunskap inom byggnadsteknik och energiteknik. Biblioteket har många fler tidskrifter inom området men här ser du några av dem. Bekanta dig gärna med hur de är uppbyggda och vad de innehåller.

Om du vill söka artiklar som garanterat är vetenskapligt granskade så rekommenderar vi databasen Scopus från Elsevier.

Bransch- och facktidskrifter inom byggnadsteknik

  • Målgrupp: yrkesverksamma och fackmän
  • Nyheter och information till verksamma inom professionen
  • Granskas av redaktörer

Facktidskrifter kan vara en bra informationskälla både under och efter din utbildning, språket är mindre akademiskt. Kvalitetsmässigt granskas inte innehållet av forskare utan av redaktören för tidskriften. Forskare kan publicera artiklar i dessa på ett mer lättillgängligt språk. Forskningsresultat kan hänvisas till men publiceras inte i original.

Populärvetenskapliga tidskrifter

Populärvetenskapliga tidskrifter innehåller artiklar som berättar om forskning även om forskningen i sig inte publiceras där. Eftersom syftet är att underhålla så är källorna inte sådana som du kan använda i det du skriver på universitetet. Den får du hitta på annat håll.

  • Målgrupp: intresserad allmänhet
  • Presenterar ämnet på ett underhållande sätt
  • Artiklarna skrivs av en journalist eller av forskaren själv