Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetByggnadsteknik – ämnesguide

Att söka

Universitetsbiblioteket erbjuder många resurser för att söka information. Här nedanför hittar du länken till bibliotekets samtliga databaser. I vänstermenyn kan du välja vilken sorts information du behöver och läsa mer om olika slags litteratur.

Hur söker jag?

Det är viktigt att hitta bra sökord. Använd termer som du vet används inom byggnadsteknik. Vetenskaplig text är i stor utsträckning skriven på engelska. Därför behöver också du oftast översätta sökorden till engelska. Här är en exempelbild av en sökning i Primo där närliggande begrepp på både svenska och engelska har använts för att utöka mängden relevant material. På så sätt finns ett eller något av orden med i resultatet och utökar mängden:

building OR byggnad* OR construction OR konstruktion* 

Ibland kanske du vill söka på ett begrepp som består av flera ord och i engelska är det vanligt att man särskriver ord. Det gör du genom att skriva dem inom citattecknen till exempel

"building materials" (byggnadsmaterial). Citat-tecknen innebär att du får träff på båda ord i exakt den ordning de står.

Om du vill söka på ett ord och få med alla böjningsformer och sammansättningar så avslutar du ordet med en asterisk t.ex. sustainab*

Då hittar du sustainable, sustainable buildnings, sustainability med flera.

När du kombinerar sökbegreppen med AND så kommer båda begreppen finnas med i resultatet och AND minskar resultatet av sökningen:

"buildings materials" AND sustainab*

 

 

 

Du kan i nästa steg, när du gjort din sökning, filtrera dina resultat på en mängd olika sätt så att du begränsar vilket material du har hittat. Några exempel på vanliga filter i databaser är:

 

  • Om materialet har genomgått en vetenskaplig granskning (peer review eller refereegranskning)
  • Materialtyp (t.ex. artiklar, böcker, bokkapitel, konferensrapporter, webbsidor)
  • När materialet är publicerat

 

Bibliotekets sökguide  innehåller fler tips om hur du lägger upp din litteratursökning.

Hur hittar jag hela artikeln?