Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferenshanteringsprogram – webbguide

Ta bort dubbletter från ditt Endnote-bibliotek

Om du har sparat referenser från sökningar i flera olika databaser kommer du att ha vissa referenser som förekommer flera gånger, eftersom samma referens kan förekomma i flera databaser. Med hjälp av Endnote kan du ta bort de dubbla referenser du inte vill behålla.

Gör så här:

Om du har ett mindre bibliotek där du troligen inte har så många dubbletter kan du använda Endnotes funktion "Find Duplicates". Denna metod kräver minst tid men hittar inte alla dubbletter.

  • Markera alla referenser i ditt bibliotek
  • Klicka på fliken "Library"
  • Klicka på "Find duplicates"

 

 

Därefter kan du gå igenom en referens i taget för att välja vilken av de två som du vill behålla och klicka "Keep this record"

 

Du kan alternativt klicka på "Cancel" och ta bort samtliga markerade dubbletter på en gång: 

 

 

Om du har ett stort bibliotek med många referenser kan man behöva göra dubblettrensningen i flera steg enligt Karolinska institutets biblioteks guide.