Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetEnergiteknik – ämnesguide

Att söka

Universitetsbiblioteket erbjuder många resurser för att söka information och forskning inom energiteknik. Via länken här under hittar du bibliotekets samtliga databaser och i flikarna till vänster kan du välja mer detaljerad information beroende på vilken sorts information du letar efter.

 

Hur söker jag?

Det är viktigt att hitta bra sökord. Sökorden skall helst vara termer som du vet används inom energiområdet. Vetenskaplig text är i stor utsträckning skriven på engelska. Därför behöver också du oftast översätta sökorden till engelska. Ibland kanske du vill söka på ett begrepp som består av flera ord. Det gör du genom att skriva dem inom citattecknen t.ex. "energy efficiency" energieffektivitet. Det betyder att du söker på båda ord i den ordning de står. Du behöver oftast lägga till ett eller fler begrepp som skall finnas med i resultatet för att precisera och få färre matchningar. Det gör du genom att kombinera sökorden med AND eller med ett mellanslag/blanksteg:

 "energy efficiency" AND sustainability

Ibland kan du behöva använda flera närliggande begrepp för att utöka mängden relevant material. Då finns det ena eller det andra eller båda orden med i resultatet. Du kombinerar då sökorden med OR, till exempel 

("electric efficiency" OR "energy efficiency").

 

 

Om du vill söka på ett ord och få med böjningsformer och sammansättningar så avslutar du ordet med en asterisk till exempel: sustainab*

Då hittar du sustainable, sustainability, sustainable energy med flera.

Du kan i nästa steg, när du gjort din sökning, filtrera dina resultat på en mängd olika sätt så att du begränsar vilket material du har hittat. Några exempel på vanliga filter i databaser är:

  • Om materialet har genomgått en vetenskaplig granskning (peer review eller refereegranskning)
  • Materialtyp (t.ex. artiklar, böcker, bokkapitel, konferensrapporter, webbsidor)
  • När materialet är publicerat

 

Hur hittar jag hela artikeln?

Det finns olika sätt att hitta en artikel i fulltext, och ibland kan det krävas många klick innan du når fram:

 

  1. PDF direkt i databasen.

  2. Full text-länken: Använd bibliotekets länkning för att hitta artikeln via en annan databas.

  3. Google Scholar

  4. Tidskrift i biblioteket

  5. Fjärrlån – Om du inte hittar artikeln på något av dessa sätt betyder det antagligen att vi inte har tillgång till den. Då får du göra ett fjärrlån. Det betyder att vi beställer artikeln från något annat bibliotek och det kostar 40 kr/artikel.

 

Kom ihåg att det nästan alltid går att få tag på en artikel som du behöver. Välkommen att kontakta oss på biblioteket, så hjälper vi dig.