Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetDatavetenskap och robotik – ämnesguide

Att värdera information

Information finns runt omkring oss, i många olika typer av källor. Om en källa är användbar eller inte beror mycket på vad du ska använda informationen till. Behöver du sätta dig in i ett ämne kan uppslagsverk och läroböcker vara bra, medan du som uppsatsskrivande student ofta behöver gå till originalforskning i vetenskapliga artiklar. 

 

Hur vet jag vad som är bra information och vilka källor som är bra och inte? 

Som en hjälp presenterar vi The CRAAP-test! Testet består av några frågor som hjälper dig att bedöma informationen du har hittat.

Det är svårt att vara källkritisk utan att vara klar över syftet med bedömningen. Vad letar jag efter? Fakta? Satir? Vetenskap? Nutidsinformation? Historisk information? Förstahandskällor eller sekundärkällor? 

 

Currency – Tid: Källans aktualitet.

Relevance – Relevans: Hur väl svarar källan mot dina behov?

Authority – Auktoritet: Källan till informationen. 

Accuracy – Riktighet: Stämmer informationen, är den sann, trovärdig?

Purpose – Syfte: Varför finns informationen, vad vill den säga?