Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetKällkritik – webbguide

Hur vet jag vad som är bra information och vilka källor som är bra och inte? 

 

Hur bedömer jag en bok?

Här hittar du två övningar från Göteborgs universitet. Först kan du prova att granska en bok genom att försöka svara på följande frågor:

 • Vem är upphovsperson?
  Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på området?
 • Vilket syfte har innehållet?
  Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?
 • För vem är materialet skrivet?
  Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte?
 • Hur aktuell är informationen?
  När sammanställdes materialet, och är det uppdaterat nyligen? Finns det nya upplagor?
 • Hur trovärdigt är innehållet?
  Hur väl täcker källan ämnet? Uppfattar du texten som objektiv? Om det finns referenser i texten och litteraturförteckning, är de relevanta?

Kom ihåg: Jämför gärna med andra källor! Du bör alltid fundera över om källan är relevant för ditt ämne.

Frågorna är hämtade från sidan som du hittar via länken nedan. Där kan du också hitta information om källkritik på nätet.


Hur bedömer jag en artikel?

Sedan en övning i hur man granskar en tidskriftsartikel:

Granska tidskriftsartikeln The sensitivity of long-term yield targets to changes in fishery age-selectivity genom att försöka svara på följande frågor:

 • Klicka på länken ovan och kontrollera i vilken tidskrift artikeln är publicerad. Är tidskriften vetenskaplig?
 • När är artikeln publicerad?
 • Vem är författare? Vilka kvalifikationer har hen?
 • För vem är artikeln skriven? Vilken är målgruppen?
 • Skumma igenom introduktionen. Framgår syftet tydligt?
 • Kolla diskussionsavsnittet. Framgår det om syftet med studien uppnåtts?
 • Vilken typ av studie är det? Framgår det om man läser metodavsnittet?

 

Som en hjälp presenterar vi också The CRAAP-test! Testet består av några frågor som hjälper dig att bedöma informationen du har hittat.

Det är svårt att vara källkritisk utan att vara klar över syftet med bedömningen. Vad letar jag efter? Fakta? Satir? Vetenskap? Nutidsinformation? Historisk information? Förstahandskällor eller sekundärkällor? 

Currency – Tid: Källans aktualitet.

Relevance – Relevans: Hur väl svarar källan mot dina behov?

Authority – Auktoritet: Källan till informationen. 

Accuracy – Riktighet: Stämmer informationen, är den sann, trovärdig?

Purpose – Syfte: Varför finns informationen, vad vill den säga?