Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetAkademiskt skrivande – webbguide

Allmänna skrivråd och regler

Att skriva akademiskt handlar inte bara om att kunna referera och disponera. Att kunna uttrycka sig klart och tydligt är minst lika viktigt. Det innebär att du ska skriva enligt de råd och regler som finns gällande skriftspråk. Att klä sig propert och uppträda korrekt vid en anställningsintervju ter sig självklart och lika självklart borde det vara att i akademiska sammanhang vårda sitt språk. Liksom du blir bedömd vid en anställningsintervju blir du ju bedömd på din text vare sig det gäller tentauppgifter, rapporter eller examensarbeten. Den forskning som finns på området visar att textens språkliga fel hindrar läsaren från att få ett flyt i sin läsning vilket leder till att läsaren tappar fokus på innehållet och därmed också förståelsen för detsamma. Eftersom själva vitsen med det akademiska skrivandet är att läsaren ska förstå och ta till sig innehållet - ja kanske till och med övertygas av det - är det därför A och O att se till att språket följer gängse normer. Här finns därför de verktyg som hjälper dig att bli en bättre skribent.

Exempel på att punktering ändrar betydelsen

Länkar och appar