Worldwide Political Science Abstracts
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
Worldwide Political Science Abstracts
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Political Science; Ämne: Statsvetenskap
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Scholarly articles and more; Innehåll: Vetenskapliga artiklar med mera.

Scholarly articles and more.

Link opening new window. Tutorial video: ProQuest BASIC SEARCH (2:40)

Link opening new window.Tutorial video: ProQuest Advanced search (2:13)


Vetenskapliga artiklar, med mera.

Link opening new window.Direct link to Worldwide Political Science Abstracts

title
Loading...