ULRICHSWEB
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
ULRICHSWEB
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Information source; Typ: Informationskälla
Content: Scholarly journals’ information; Innehåll: Information om vetenskapliga tidskrifter.

Detailed information on more than 300,000 periodicals (serials) of all types: academic and scholarly journals, e-journals, peer-reviewed titles, popular magazines, newspapers, newsletters, and more. 

Detaljerad information om mer än 300,000 vetenskapliga tidskrifter, facktidskrifter, dagspress, nyhetsbrev med mera.

Link opening new window.Direct link to ULRICHSWEB

title
Loading...