SAGE Journals
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
SAGE Journals
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Publisher’s database; Typ: Förlagsdatabas
Content: Articles, books, and more; Innehåll: Artiklar, böcker med mera.

Publisher database of scholarly journal articles, books and more. 

Förlagsdatabas för vetenskaplig publicering av artiklar, böcker med mera.

Link opening new window.Direct link to SAGE Journals

title
Loading...