RILM Music Encyclopedias
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
RILM Music Encyclopedias
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Music; Ämne: Musik
Type: Encyclopedias; Typ: Uppslagsböcker
Content: Encyclopedia on key music areas; Innehåll: Uppslagsverk inom viktiga musikområden.

Subject tags: Music, Opera.
60 music encyclopedias. A comprehensive collection of encyclopedic content spanning key subject areas, including popular music, opera, instrumentals, blues, gospel, recorded sound, and women composers. Expanded continuously.

Ämnestaggar: Musik, Opera.
60 uppslagsverk inom musik. En heltäckande samling av encyklopediskt innehåll som spänner över viktiga ämnesområden, inklusive populärmusik, opera, instrument, blues, gospel, inspelat ljud och kvinnliga kompositörer. Utökas kontinuerligt.

Link opening new window.Direct link to RILM Music Encyclopedias

title
Loading...