RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Music; Ämne: Musik
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Articles, books, and more; Innehåll: Artiklar, böcker, med mera.

Provides broad, yet specialized, coverage of music and music-related disciplines and fields. A rich collection of publications.

Ger en bred, men samtidigt specialiserad, täckning av musik- och relaterade områden. En rik samling av publikationer.

Link opening new window.Direct link to RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

title
Loading...