PressReader
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
PressReader
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Press database; Typ: Pressdatabas
Content: International newspapers in full text; Innehåll: Internationella tidningar i fulltext.

International newspapers and weekly press in full text. Available via the web or via the PressReader app. Follow the instructions below to create your own account.

Internationella dagstidningar och veckopress i fulltext. Tillgänglig via webben eller via appen PressReader. Följ instruktionerna nedan för att skapa ditt eget användarkonto.

Link opening new window.Direct link to PressReader

Mer information

Best funtionality is achieved by creating your own PressReader account:
1. Access PressReader via the database list.
2. Create your individual account (click on “Sign in”, “New user” and “Sign up now”)
3. Connect to university network “Eduroam”
4. Download the app and log in to individual account
You can now download publications. Publications can be read also outside university network. The app will "remember" your log in for seven days - in these days your access works on your private phone or broadband connection. After 7 days you can re-connect to Eduroam for another 7 / day period.
Skapa eget konto för bäst funktionalitet:
1. Gå in på databasen PressReader via databaslistan.
2. Skapa ett personligt konto (klicka på "Sign in" och "New user? Sign up now.")
3. Koppla upp dig mot universitetets trådlösa nätverk Eduroam.
4. Ladda ner appen och logga in med ditt personliga konto.
Nu kan du ladda ner tidningar och tidskrifter som sedan kan läsas också utanför universitetets nätverk. Appen kommer ihåg din inloggning i sju dagar, och den kan under den tiden användas via din privata mobil- eller bredbandsuppkoppling. När de sju dagarna passerat loggar du åter in via Eduroam, och en ny sjudagars-period inleds.

title
Loading...