Nkoda
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
Nkoda
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Description / Beskrivning

Subject: Music; Ämne: Musik
Type: Digital library; Typ: Virtuellt bibliotek
Content: Music scores; Innehåll: Noter

About 1,000 new works are added to the library every month. Please note that the material is only available digitally and cannot be printed. In addition to sheet music, the app contains educational materials, such as methods, as well as sheet music for performances (Note: Marked items are for rental only).

Musik av alla stilar och genrer från klassiska till moderna verk från världens ledande musikförlag. Varje månad tillkommer ca 1000 nya verk till biblioteket. Observera att materialet endast är tillgängligt digitalt och inte kan skrivas ut.
Förutom noter finns här utbildningsmaterial samt noter för framföranden (Obs! Markerade objekt är endast för uthyrning).

Link opening new window.Direct link to nkoda

Mer information
When logging in for the first time click on "log in" in the top right corner to log via Mälardalen University.
Create an account with your MDU email address.
Then download the app to your computer/phone/tablet.

Första gången du går in i Nkoda klicka på ”log in” uppe i högra hörnet för att logga in med Mälardalens universitet.
Skapa ett konto med din MDU-epostadress.
Ladda därefter ner appen till din dator/telefon/surfplatta.
title
Loading...