Nationalencyklopedin - Ordböcker
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
Nationalencyklopedin - Ordböcker
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Dictionary; Typ: Ordbok
Content: Dictionaries for a number of languages; Innehåll: Ordböcker för ett antal språk.

Swedish dictionaries for Albanian, Amharic, Azerbaijani, Bosnian, Croatian, Finnish, Greek, Northern Kurdish, Pashto, Persian, Serbian (Latin), Serbian (Cyrillic), Somali, South Kurdish, Tigrinese, Turkish.

Svenska ordböcker för albanska, amhariska, azerbajdzjanska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, sydkurdiska, pashto, persiska, serbiska (latinsk), serbiska (kyrillisk), somaliska, tigrinska, turkiska.

Link opening new window.Direct link to Nationalencyklopedin - Ordböcker

title
Loading...