MLA International Bibliography
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
MLA International Bibliography
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Language; Ämne: Litteraturvetenskap
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Scholarly articles and more; Innehåll: Vetenskapliga artiklar med mera.

Scholarly articles and more.

Link opening new window.Tutorial video: What Is the MLA International Bibliography? (3:06 min)

About / Om EBSCO host:
Link opening new window. Tutorial video: Introduction to EBSCOhost – Tutorial (4:08 min)


Vetenskapliga artiklar med mera.

Link opening new window.Direct link to MLA International Bibliography

title
Loading...